BEL 038 46 950 46
Skip navigation MENU

Als opdrachtgever weet u als geen ander welke kandidaat u zoekt

Profielanalyse

U weet als geen ander welke kandidaat u zoekt. Als u de opdracht verstrekt stelt NewRoadz in nauw overleg met de opdrachtgever een profielanalyse op. Deze analyse vormt een nauwkeurig overzicht van de competenties en kenmerken waaraan de kandidaat moet voldoen. Vervolgens wordt de meest geschikte wervingsstrategie bepaald.

Werving / Executive Searchopdrachtgever NewRoadz

De ervaring leert dat een gevarieerde wijze van werving de meeste vruchten afwerpt. Strategische functies zijn voor  uw bedrijf van groot belang, dus is het cruciaal uw bedrijf doeltreffend onder de aandacht van de potentiële kandidaten te brengen. Zo kunt u bijvoorbeeld adverteren in landelijke en regionale kranten. Daarnaast kunt u ook uw vacature in een vakblad plaatsen. Hiermee bereikt u niet alleen de juiste doelgroep, maar ook de mensen in hun directe omgeving. Uit ervaring weten wij dat kandidaten juist door deze groep op een vacature geattendeerd worden.

Parallel aan deze werving kunnen wij andere media inzetten, zoals relevante websites en online vacaturebanken. Uiteraard is het ook belangrijk om de vacature in uw eigen netwerk bekend te maken. Wij doen het zelfde in de onze. Een voordeel van deze werkwijze is dat geïnteresseerde kandidaten, die wellicht nog niet kunnen of durven solliciteren, bij ons vrijblijvend informatie kunnen opvragen zonder direct bij de opdrachtgever – wellicht een concurrent – bekend te worden. NewRoadz zal hier altijd strikt vertrouwelijk mee omgaan. Ons uitgangspunt: alleen de beste kandidaat is goed genoeg.

Selectie

Harde criteria – zoals opleiding, kennis en ervaring – worden getoetst. Na een voorselectie krijgen de geselecteerde kandidaten een uitnodiging voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek bekijken we of de kandidaten qua persoonlijke eigenschappen passen binnen uw organisatie. Passende kandidaten worden aan u voorgesteld met foto, introductie en CV. Wij organiseren vervolgens graag een vervolggesprek, de kennismaking met u. Hiervoor zullen wij een selectiecommissie formeren bestaande uit een vertegenwoordiging van uw bedrijf en van NewRoadz.

Referenties

Na toestemming van de kandidaat zullen wij, indien gewenst, referenties raadplegen.

Assessment

Aanvullend, en in overleg bieden wij een assessment aan als een extra instrument om inzicht in het profiel van de kandidaat te vergroten. De exacte onderdelen waarop we testen bepalen we in overleg met de opdrachtgever. De exacte onderdelen waarop we testen bepalen we in overleg met u. Erkende (NIP) psychologen nemen dit assessment af en rapportage vindt plaats onder NewRoadz-label.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met NewRoadz!