BEL 038 46 950 46
Skip navigation MENU

Informatie

HR processen
Moderne, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige processen zijn tegenwoordig onmisbaar. Medewerkers verwachten hierin het een en ander van je en willen wellicht hierin ook stappen maken, maar hoe en wanneer?

Ziekteverzuim
Je hebt een medewerker in je team met problematisch ziekteverzuim en je wil graag naar een adequate oplossing toe. Je wil graag meer inzicht in het ziekteverzuim binnen jouw organisatie. Jouw processen rondom ziekteverzuim zijn toe aan verbetering.

Strategische personeelsplanning
Tal van factoren beïnvloeden de personeelsbehoefte op langere termijn, denk aan veranderende verwachtingen van de klant, aanbod op de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving, onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten enz. Om hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn is het goed om het personeelsbeleid hier op af te stemmen.

Personeelsadministratie
Je hebt handen nodig om een achterstand in de administratie in te halen of je hebt langdurig ondersteuning nodig bij het verwerken van personeelsgegevens. Je wil graag meer controle op personeelsgegevens.

Arbeidsrecht
Er is veel wet- en regelgeving op het gebied van personeel waar je als werkgever van op de hoogte moet zijn. Het niet in acht nemen van de regelgeving kan grote financiële risico’s met zich mee brengen, het kan daarom zinvol zijn om een HR adviseur in te schakelen.

Boeien en binden
Never change a winning team….. Om er voor te zorgen dat medewerkers graag bij jouw bedrijf blijven werken is het nodig om te weten wat hen bezighoudt en hoe ze aan je te binden.

Ontslag
De situatie doet zich voor dat je afscheid van een werknemer moet nemen en hebt hierin advies of begeleiding nodig. Of je dreigt in een conflictsituatie te belanden en hebt een externe specialist nodig om tot een goede afronding van het dienstverband komen.

Werving en selectie
Je wilt graag zelf nieuw personeel aantrekken maar je hebt hiervoor geen tijd of expertise beschikbaar.

Disfunctioneren
Een medewerker met een functioneringsprobleem kan veel tijd en energie vragen en je hebt niet altijd de kennis en deskundigheid in huis om de medewerker te helpen. Hoe ga je om met een medewerker die niet goed functioneert.

Arbeidsomstandigheden
Arbeidsomstandigheden hebben invloed de belastbaarheid van werknemers. Het is daarom belangrijk om een en ander goed te regelen zodat je je werknemers optimaal faciliteert om tot de beste prestatie te komen. Je kunt hierin advies gebruiken of onderzoek wensen naar de behoefte van het personeel.

Interne mobiliteit
Kan ingezet worden bij invulling van vacatures of in het kader van persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen. Het zien en horen van medewerkers is hierin een belangrijk aspect. Soms is het nodig om managers hierin te bekwamen om te zorgen voor een goed gebruik van de interne arbeidsmarkt in combinatie met talentmanagement.